top of page
Képzésünkről

A képzésről röviden

Magyarországon kizárólag az Óbudai Egyetemen folyik célirányos posztgraduális (újabb diplomát nyújtó) színpadtechnikai képzés. A képzésben részt vevők olyan világítástechnikai, hangtechnikai, színpadgépészeti ismeretek birtokába jutnak, amit színházak, rendezvényközpontok, kültéri rendezvények és egyéb szcenikai területeken az átfogó műszaki irányításban tudnak hasznosítani.

Jelentkezési feltételek

A képzés kétévente, 20-30 fős csoportokban, de minimum 16 fő jelentkezése esetén indul.


A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltétele a legalább BSc vagy BA vagy korábbi főiskolai szintű diploma.

Felvételi pontszámítás, rangsorolás nincs.  

Színpadtechnikai szakmérnök megnevezésű képzésre jelentkezés feltétele legalább alapképzésben, illetve az ezzel egyenértékű képzésben szerzett bármely mérnöki szakképzettség (pl. villamosmérnök, építészmérnök, gépészmérnök, stb.). 

Színpadtechnikai szakember megnevezésű képzésre való jelentkezés feltétele legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett nem mérnöki oklevél, pl. a következő képzési területekről: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, műszaki, művészet, orvos és egészségtudomány, pedagógusképzés, természettudomány, sporttudomány, társadalomtudomány.

Mennyi elfoglaltsággal jár?

A négy féléves képzés levelező rendszerű, félévente 4 alkalommal (szept.-dec. és febr.-máj.) háromnapos konzultációs időszakkal jár, mely csütörtök-péntek-szombat napokon kontaktórás előadásokat és laborgyakorlatokat jelent az Óbudai Egyetem budapesti Tavaszmező utcai épületeiben.  A tananyag további feldolgozása egyéni ütemben, önállóan történik. 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Színpadtechnikai szakmérnök / Színpadtechnikai szakember
A képzés a tanterv szerinti félévvégi vizsgákkal, illetve záróvizsgával zárul. Az oklevél megszerzésének feltétele egy elfogadott témavázlatnak megfelelő szakdolgozat elkészítése, és az abban foglaltak záróvizsgán történő ismertetése illetve megvédése, valamint a záróvizsga tárgyakból sikeres vizsga.  A képzéshez nyelvvizsga követelmény nem kapcsolódik.

Az oklevélben szereplő megnevezés mérnök alapvégzettség esetén: Színpadtechnikai szakmérnök

Az oklevélben szereplő megnevezés nem mérnök alapvégzettség esetén: Színpadtechnikai szakember

A képzés tandíjköteles (196 000 Ft/félév), amelyet az adott félévre a beiratkozással egyidejűleg kell befizetni. Az akkreditált képzés tandíja költségként elszámolható, Áfá-ja 0 %. A képzési díj költségét a munkáltató részben vagy egészében átvállalhatja. A munkáltatói díjfizetés esetén a munkáltatóval Munkáltatói igazolást kell íratni, mely a díjfizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást is tartalmazza.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek

A cél olyan szakemberek  képzése, akik a meglévő legalább alapképzési mérnöki szakképzettségükre alapozva elsajátítják a kulturális intézmények és rendezvénytechnikai cégek, illetve színpadtechnikai ágazat és szolgáltatások területén a színpadtechnikai feladatokhoz szükséges színpadvilágítási, színpadi hangosítási, színpad gépészeti és színpadi vizuáltechnikai ismereteket, valamint a ezek komplex alkalmazását.

Ezen ismeretek megszerzésével képesek felelősséggel ellátni:

  •  a kulturális intézmények és rendezvénytechnikai cégek színpadtechnikai eszközeinek szakszerű és biztonságos üzemeltetését, a gép-, műszer- és eszközgazdálkodás feladatait,

  • a kulturális intézményekben és a rendezvény technikai vállalkozásokban, illetve a szolgáltatási területeken a színpadtechnikai tervezési, fejlesztési, kivitelezési és ellenőrzés és feladatokat.

 

E képességek alapján alkalmasak lesznek arra, hogy a színpadtechnikában, azaz a színpadgépészeti, a színpadi hangtechnikai, a színpadi fénytechnikai és a színpadi vizuáltechnikai rendszerekben és technológiájában a minőségi munka eredményességét növeljék, továbbá képesek lesznek a színpad- és rendezvénytechnika területén dolgozó részszakterületek szakembereinek munkáját összefogni és irányítani.

 

Részkompetenciák:

  • Színpadokon alkalmazott színpadtechnikai (színpadgépészeti, hangtechnikai, világítástechnikai, vizuáltechnikai) eszközök megismerése, működésük, működtetésük és komplex alkalmazásuk elsajátítása.

  • Műszaki alaptudásán felül rendelkezzen az alábbi feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel: 

  • A produkciós feladat készítésével és próbáival kapcsolatos összes színpadtechnikai (színpadgépészeti, hangtechnikai, világítástechnikai, vizuáltechnikai) feladatot meghatározza, a tervezési folyamatban részt vesz.

  • A rendezői és tervezői instrukciók alapján szervezi, irányítja és ellenőrzi a produkciók színpadtechnikai (színpadgépészeti, hangtechnikai, világítástechnikai, vizuáltechnikai) munkáit, valamint – a jóváhagyott határidők betartásával – összehangolja azt a produkciót készítő más műszaki és művészeti stábtagokkal.

  • Gondoskodik az előadások, rendezvények előtt a szükséges színpadtechnikai eszközök rendelkezésre állásáról, kitelepítés esetén felügyeli a logisztikai, fel- és leszerelési munkálatokat és gondoskodik a rendezvények  közben a produkciók szakszerű színpadtechnikai kiszolgálásról. 

  • Ellenőrzi a színpadtechnikai szakterületekhez tartozó berendezések és eszközök balesetmentes, biztonságos, üzemképes állapotát valamint felügyeli a színpadtechnikai területhez tartozó speciális munkavédelmi tevékenységeket.

  • A munkákkal összefüggő dokumentációk kezelése.

bottom of page